Sekcija autotaksista o nabavci aplikacije

21.02.2018. održan je sastanak Sekcije autotaksista radi utvrđivanja interesa i mogućnosti za zajedničku nabavu i korištenje aplikacije za pozivanje taksi vozila. Osnovne informacije o načinu rada i korištenja te mogućnosti konfiguriranja aplikacije dao je predsjednik Ceha prijevoznika Mario Crnković. Okupljeni taksisti imali su dosta pitanja i nedoumica u pogledu zakonskih uvjeta za taksi djelatnost koje će donijeti najavljeni novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu, te o funkcioniranju i kontroli rada aplikacije i vozača taksi vozila. Zbog toga je dogovoreno da se pozove predstavnik tvrtke od koje se nabavlja aplikacija da prezentira rad i mogućnosti aplikacije. Taksisti su također pozvani da sudjeluju na Susretima prijevoznika HOK-a koji se održavaju 15. i 16. ožujka u Crikvenici, jer su na dnevnom redu i neke teme veoma važne za taksi djelatnost.

10. Susret prijevoznika HOK-a - poziv zainteresiranima

Ceh prijevoznika Hrvatske obrtničke komore i Hrvatska obrtnička komora i ove godine organiziraju, sada već 10. po redu, Susret prijevoznika. Ovogodišnji susret održat će se:

15. i 16. ožujka 2018. godine u Crikvenici, u hotelu Omorika.

U prilogu se nalazi radni program susreta sa temama o kojima će se raspravljati.

Kako Udruženje obrtnika Pula uobičajeno financira odlazak do 4 svoja predstavnika jednim autom na susrete, molimo sve zainteresirane za sudjelovanje na susretima, da se prijave u Udruženje na ovaj mail ili tel. 211-711, 098 311-021.

S obzirom na rokove prijave i rezervacije, molimo zainteresirane da se jave najkasnije do utorka, 27.02.2018.

Program 10. Susret prijevoznika

Sastanak taksista – 21.02.2018.

U srijedu, 21.02. u 12,00 sati u Udruženju obrtnika Pula održati će se sjednica Sekcije autotaksi prijevoznika, na kojoj će se razgovarati o ponudi mobilne aplikacije za taksiste. Pozivaju se zainteresirani obrtnici – taksisti da dođu, a mogu se pridružiti i vlasnici d.o.o.-a koji obavljaju taksi djelatnost.  

Ceh graditelja – inicijative HOK-u

Na sjednici Izvršnog odbora Ceha graditeljstva Udruženja obrtnika Pula, održanoj 6.02.2018. godine, članovi su raspravljali o problemu zabrane građevinskih radova u turističkoj sezoni. Udruženje obrtnika Pula već više godina provodi intenzivne napore da sa jedinicama lokalne samouprave i turističkim zajednicama na svom području pokuša uspostaviti pravednije odnose prema građevinskoj djelatnosti pri donošenju odluke o zabrani radova. Međutim, svi napori Udruženja i Ceha graditeljstva nisu urodili nikakvim kvalitetnim pomakom u smislu ublažavanja zabrana, nego se i nadalje propisuje maksimalna  moguća zabrana građevinskih radova a period zabrane se sve više produljuje. Zbog toga je pokrenuto nekoliko inicijativa za ocjenu zakonitosti općinskih odluka, temeljem kojih su sve odluke ili u cijelosti ili u nekom dijelu ukinute, ali ni ovi postupci nisu riješili problem graditelja, jer se novim odlukama ipak na neograničeno dugo vrijeme mogu zabraniti određeni građevinski radovi. Budući da su županijske obrtničke komore pokrenule inicijativu prema HOK-u da se sazove proširena tematska sjednica Ceha graditeljstva na ovu temu, zaključak je Izvršnog odbora da se OK Istarske županije i HOK-u pošalje inicijativa:

Putem Hrvatske obrtničke komore pokrenuti postupak ocjene ustavnosti članka 132. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17), kojim je regulirana privremena zabrana obavljanja građevinskih radova. Budući da je Ustav propisao da se poduzetnička i tržišna sloboda i jednak pravni položaj poduzetnika na tržištu samo iznimno mogu ograničiti zakonom i to iz razloga zaštite interesa i sigurnosti Republike Hrvatske, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi, smatramo da je čl. 132. Zakona o gradnji neustavan, jer se propisanim ograničenjem ne štiti ni jedna od navedenih kategorija.

Izvršni odbor je razgovarao i o propisu kojim se određuje izvođačima u građevinarstvu obveza zapošljavanja ovlaštenog voditelja građenja, odnosno ovlaštenog voditelja radova. Većina građevinara nije i ne može ispuniti tu obvezu, i ako ona ostane to će biti uzrok propadanja i zatvaranja velikog broja obrtnika u građevinarskoj djelatnosti. Uz to što je ova obveza neizdrživa financijska obveza većini malih poduzetnika, na tržištu rada niti ne postoji toliko ovlaštenih voditelja. Zbog toga je zaključeno da se HOK-u uputi i slijedeća inicijativa:

Inzistirati kod  nadležnog ministarstva ukidanje obveze zapošljavanja ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova. Kod registracije obrta za bilo koju građevinsku djelatnost traži se dokaz o ispunjavanju uvjeta stručnosti (majstorski ispit, završena škola, ispit o stručnoj osposobljenosti), te se onda ne može drugim zakonom utvrđivati kako to nije dovoljan uvjet stručnosti. Ako za trgovačka društva nije ništa propisano, onda neka se i za njih traži ispunjavanje uvjeta za obavljanje vezanih obrta. Dakle, traži se poštivanje prava koja proizlaze iz obrtnice i uvjeta za obavljanje vezanih obrta. 

Porezni propisi - traženje izmjena

Udruženje obrtnika uputilo je 31. siječnja 2018. inicijativu HOK-u za izmjenu slijedećih propisa:

-        Pravilnik o porezu na dohodak – čl. 28. st.6. – posljednjom izmjenom pravilnika izostavljan je rečenica da poslodavac kod prestanka radnog odnosa radnika može zadržati PK karticu do isplate posljednje plaće, nego je ostala samo odredba da vraća PK karticu pri raskidu radnog odnosa. Porezna uprava je na svojoj stranici objavila 26.01.2018. i tumačenje koje glasi: U slučaju odjave radnika s obveznog mirovinskog osiguranja temeljem radnog odnosa, poslodavac od toga trenutka više ne može koristiti osobni odbitak pri isplatama koje će slijediti nakon dana odjave (npr. u slučaju raskida radnog odnosa sa 31.12. pri isplati plaće za prosinac u siječnju poslodavac ne može koristiit osobni odbitak, već se radnik svoje pravo konzumirati kod drugog (sadašnjeg poslodavca) ili u posebnom postupku godišnjeg obračuna poreza na dohodak) – izvor: http://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=2048&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eporezna%2Duprava%2Ehr%2FStranice%2FVijesti%2Easpx . Pri tome se nisu uzele u obzir moguće okolnosti da ako je radnik radio kod prvog poslodavca cijeli mjesec, odbitak za taj mjesec mu može priznati samo prvi poslodavac, ili da će nakon prestanka radnog odnosa radnik biti nezaposlen, ili da se veći dio primanja isplaćuje kod jednog od poslodavca. Onda radnik mora čekati cijelu godinu da bi ostvario svoje pravo. Predlažemo izmjenu na način da radnik kojem prestaje radni odnos mora dati izjavu kod kojeg isplatitelja želi ostvariti pravo na osobni odbitak za taj mjesec. Izjavu mora napisati u onoliko primjeraka koliko ima potencijalnih isplatitelja primanja za taj mjesec i svima njima predati po jedan primjerak.

-        Pravilnik o porezu na dohodak – čl. 48. st. 5. – propisan je obavezan sadržaj računa obrtnika „dohodaša“:  podatke o izdavatelju (naziv radnje, podatke o vlasniku odnosno nositelju zajedničke djelatnosti, a osobito ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta), o poslovnoj jedinici ako je promet obavljen preko poslovne jedinice, zatim nadnevak izdavanja računa, broj računa, naziv robe ili usluge, jediničnu cijenu i ukupni iznos računa te ostale podatke prema propisima o fiskalizaciji. Svaki obrt ili druga samostalna djelatnost pri registraciji mora imati registriranu adresu sjedišta i eventualno sjedišta poslovne jedinice, bez obzira da li se radi o adresi poslovnog prostora ako se u njemu posluje ili je to adresa prebivališta fizičke osobe ako nije potreban poslovni prostor. Smatramo da je na računu dovoljno istaknuti adresu registriranog sjedišta i eventualno poslovne jedinice, a ne i adresu prebivališta/boravišta gdje se nalazi i obitelj obrtnika. Ukoliko je fizička osoba pristala da sjedište obrta (ili druge samostalne djelatnosti) bude njegova adresa prebivališta, onda pristaje i na isticanje na računima. Ali, ako se djelatnost obavlja u određenom prostoru (sjedišta i poslovnice) za račun bi trebao biti dovoljan podatak o toj adresi. Podatak o prebivalištu vlasnika imaju registarska tijela, tijela nadzora, MUP…. i oni koji trebaju imati taj podatak, i preko kojih se, po opravdanoj potrebi može doći do njega. Ovako obrtnici i njihove obitelji nemaju baš nikakve zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka.

Hrvatska obrtnička komora je navedene inicijative odmah uputila Ministarstvu financija.