Novosti iz sekcije

11.09.2015.

Izvješće o nenaplaćenim potraživanjima

Temeljem posljednjih izmjena Općeg poreznog zakona, objavljen je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvještajima i poreznoj nagodbi - NN 78/15. Pravilnikom je, između ostalog, propisana obveza i...

Ceh intelektualnih usluga gospodarskog karaktera

Predsjednik: Kupres Blanka
Zamjenik predsjednika: Sanja Vale-Čupić

Članovi Izvršnog odbora:
Kupres Blanka
Sanja Vale-Čupić
Stančić Zoran
Ajduković Brankica
Ira Brzović