Novosti iz sekcije

02.06.2016.

Platni promet – SEPA pravila od 06.06.2016.

Dana 06.06.2016. počinje primjena prvih  SEPA  (eng. Single Euro Payments Area)  pravila u Republici Hrvatskoj.

O izmjenama u platnom prometu i primjeni EU SEPA pravila   možete saznati na...

11.09.2015.

Izvješće o nenaplaćenim potraživanjima

Temeljem posljednjih izmjena Općeg poreznog zakona, objavljen je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvještajima i poreznoj nagodbi - NN 78/15. Pravilnikom je, između ostalog, propisana obveza i...

10.09.2015.

Novoosnovani obrti - oslobođenje plaćanja komorskog doprinosa prve godine

Izmjenom Odluke o obveznicima, jedinstvenoj osnovici, načinu i rokovima plaćanja obveznog komorskog doprinosa za jedinstveni sustav organiziranosti obrta – NN 94/15, donijeta je odredba da se oslobađaju plaćanja komorskog...

Ceh intelektualnih usluga gospodarskog karaktera

Predsjednik: Kupres Blanka
Zamjenik predsjednika: Sanja Vale-Čupić

Članovi Izvršnog odbora:
Kupres Blanka
Sanja Vale-Čupić
Stančić Zoran
Ajduković Brankica
Ira Brzović