Novosti iz sekcije

06.02.2018.

Ribari – novi pravilnik o povlasticama

U NN 116/17 objavljen je novi Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica, koji je stupio na snagu 25.11.2017. godine.

Najznačajnije odredbe su one o prijenosu povlastice u cijelosti,...

17.11.2017.

Ribarstvo - Potpora male vrijednosti za ostale sektore NN 110-17

U NN 110/17 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u...

22.08.2013.

Ribarstvo - najmanje veličine morskih organizama

Novim Zakonom o morskom ribarstvu (NN 81/13) stavljene su izvan snage odredbe Naredbe o zaštiti riba i drugih morskih organizama u dijelu koji se odnosi na najmanje veličine riba i drugih morskih organizama (pecature), tako da se...

13.06.2013.

Uredbe EU - sektor ribarstva

1.       Uredba Vijeća (EZ) br. 2371/2002 od 20. prosinca 2002. o očuvanju i održivom iskorištavanju ribolovnih resursa u okviru zajedničke ribarstvene politike...

21.09.2009.

Ribari i ugostitelji – kada su obvezni sastavljati i slati Prodajni list?

Pravilnikom o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (NN 154/08) regulirana je obveza dostavljanja (elektronskim putem) podataka o prvoj prodaji ribe, od strane tzv. prvih kupaca. Iako se «prvim...

Ceh za ribarstvo, marikulturu i poljodjelstvo

Ceh za ribarstvo i akvakulturu:

Predsjednik: Lorencin Neven
Zamjenik predsjednika: Zović Kristijan

Članovi Izvršnog odbora:
Lorencin Neven
Zović Kristijan
Maurel Robert
Vasić Dragan
Zović Robert

Sekcija školjkara:
Voditelj: Vasić Dragan

Ceh za poljodjelstvo:

Predsjednik: Jurković Petar
Zamjenik predsjednika: Zohil Emiliano

Članovi Izvršnog odbora:
Jurković Petar
Zohil Emiliano
Marčeta Dario
Vidulin Darko
Peršić Alen