Pravilnik o agrotehničkim mjerama

U NN 22/19 objavljen je novi Pravilnik o agrotehničkim mjerama, kojim se, na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu, propisuju agrotehničke mjere koje moraju provoditi vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta prilikom njegove obrade, kako se ne bi umanjila njegova bonitetna vrijednost.

Pod agrotehničkim mjerama smatraju se:

a) minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta povoljnim za uzgoj biljaka

b) sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem

c) suzbijanje organizama štetnih za bilje

d) gospodarenje biljnim ostatcima

e) održavanje organske tvari i humusa u tlu

f) održavanje povoljne strukture tla

g) zaštita od erozije

h) održavanje plodnosti tla.

Detaljniji opis mjera nalazi se u Pravilniku.


Datoteke za preuzimanje:
Pravilnik o agrotehničkim mjerama.pdf

Novosti iz sekcije

13.08.2018.

Potpore za poljoprivrednike – modernizacija, stajsko gnojivo, energija, mladi poljoprivrednici

Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je nekoliko natječaja vezanih za poljoprivrednike koji su u tijeku:

Natječaj za provedbu Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije...

08.08.2018.

Potpora za nabavku steonih junica i gubitak prihoda u uzgoju raspolodnih junica

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je novi javni poziv za dodjelu potpora za povećanje proizvodnje mlijeka kroz:

kupnju i uzgoj rasplodnih junica, ilipotporu za gubitak prihoda u uzgoju rasplodnih junica i teškoća koje se...

20.06.2018.

Potpora poljoprivrednicima – ulaganje u nepoljoprivredne djelatnosti

Dana 14.06.2018. objavljen je natječaj za provedbu Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«....

06.06.2018.

Radionice na temu prve prodaje, vaganja i teških prekršaja

Sukladno Zakonu o morskom ribarstvu, Uprava ribarstva priprema sustav za provedbu obaveze vaganja, te registraciju prvih kupaca i sustav prve prodaje proizvoda ribarstva. Kako bi se ovlaštenici povlastica, zapovjednici ribarskih...

05.04.2018.

Ribarstvo - autorizacija za potegače i male plivarice

Novim pravilnicima u ribarstvu početkom travnja donijet je niz izmjena – između ostalog uvedena je obvezna autorizacija – izdavanje odobrenja za aktivne potegače i male plivarice. Rok za predaju zahtjeva za izdavanje odobrenja je...

Ceh za ribarstvo i akvakulturu

Ceh za ribarstvo i akvakulturu:

Predsjednik: Lorencin Neven
Zamjenik predsjednika: Zović Kristijan

Članovi Izvršnog odbora:
Lorencin Neven
Zović Kristijan
Maurel Robert
Vasić Dragan
Pastorčić Damir

Ceh za poljodjelstvo:

Predsjednik: Jurković Petar
Zamjenik predsjednika: Vidulin Darko

Članovi Izvršnog odbora: Jurković Petar, Vidulin Darko, Marčeta Dario, Peršić Alen