Novosti iz sekcije

06.06.2016.

Graditeljstvo – zapošljavanje voditelja građenja/radova

Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) koji je stupio na snagu 26.07.2015., propisana je obveza izvođača građevinskih radova da imaju zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja...

01.09.2015.

Graditeljstvo – ukidanje licenci

Donošenjem novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) pitanje stručnosti obavljanja...

Ceh proizvodne djelatnosti i Ceh graditeljstva

Ceh proizvodne djelatnosti i Ceh graditeljstva:

Predsjednik: Terlević Dalibor
Zamjenik predsjednika: Pap Vitomir