Novosti iz sekcije

06.07.2018.

Svjetsko prvenstvo frizera i kozmetičara u Parizu

Ceh frizera i kozmetičara HOK-a organizira zajednički posjet OMC Svjetskom prvenstvu frizera i kozmetičara, koje se održava u Parizu od 8. do 10. rujna 2018.

Više o natjecanju, programu te drugim relevantnim informacijama,...

05.06.2018.

OiRA alat za frizere - samostalna izrada procjene rizika

Europska agencija za zaštitu na radu razvila je Internet platformu pomoću koje mali poduzetnici i obrtnici mogu samostalno izrađivati temeljni dokument zaštite na radu - procjenu rizika. Platforma je osmišljena kako bi omogućila...

Ceh frizera i kozmetičara

Predsjednik: Deskar Nevenka

Zamjenica predsjednice: Moscarda Sanela

Članovi Izvršnog odbora:
Deskar Nevenka, Moscarda Sanela, Rosin Eneria, Šuvaković Olga, Zenzerović Mirjana, Bulešić Helena, Šukurma Dragana