UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA

Puni naziv i sjedište:

Obrtnička komora Istarske županije - Udruženje obrtnika Pula
Ulica Sv.Felicite 5/A, 52100 Pula

OIB: 92735581657 
IBAN: HR4523800061130007256

Tel: 052/211-711, 211-719
Fax: 052/218-253
Mob: 098-311-021
e-mail: uo.pula(at)hok.hr 

Radno vrijeme Ureda Udruženja: od 07:00 – 15:00 

Tajnica:
Ester Jurinović
e-mail: uo.pula(at)hok.hr  

Administrator - opći poslovi:
Siljan Barbara
e-mail: udruzenje-obrtnika-pula(at)pu.t-com.hr  

Voditelj računovodstva:
Kancelar Nadia
e-mail: uop-nadia(at)inet.hr  

Administrator-opći i ekonomski poslovi:
Buršić Ester
e-mail: uop-ester(at)inet.hr   

Tijela upravljanja:

Predsjednik Udruženja obrtnika Pule je g. Andi Vitasović
Potpredsjednik Udruženja obrtnika Pule je g. Zlatko Deskar

Upravni odbor ima 13 članova.
Članovi Upravnog odbora u mandatu 2022.-2026.g. su:

Spada Emil, Močinić Sanja, Deskar Zlatko, Cerovac-Bakiš Elida, Mahić Martina, Lorencin Neven, Stančić Zoran, Moscarda Sanela, Gunjača Peđa, Vidulin Darko, Zović Kristijan, Terlević Dalibor i Šestan-Grabovičkić Nataša.

Skupština ima 31 člana.
Članovi skupštine u mandatu 2022.-2026.g. su:

Spada Emil, Hrvatin Ivana, Močinić Sanja, Draguzet Mladen, Vlahović Branko, Šimunović Fabio, Diminić Dino, Deskar Zlatko, Šestan-Grabovičkić Nataša, Černjul Dušan, Vitasović Andi, Cerovac Bakiš Elida, Kovačević Milorad, Grgić Zvonimir, Mahić Martina, Crnobori Mario,  Lorencin Neven, Zović Kristijan, Stančić Zoran, Žudih-Koroman Ingrid, Nefat Kristina, Zubin Ferri Tea, Moferdin Lorena, Višković Đino, Moscarda Sanela, Deskar Nevenka, Gunjača Peđa, Bastijanić Marko,  Kramar Ticijan, Jakara Ivica, Vidulin Darko. 

Nadzorni odbor ima 3 člana.
Članovi Nadzornog odbora u mandatu 2022.-2026.g. su: 

Ajduković Brankica, Banović Svjetlana i Bambić Elen.

Važniji dokumenti:

Statut Udruženja 20.11.2014.

Izmjene i dopune Statuta 16.11.2016.

Poslovnik o radu Skupštine 3.12.2015.

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine 26.11.2020.

Poslovnik o radu Upravnog odbora 28.09.2015.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora 8.11.2016.

Dopuna Poslovnika o radu Nadzornog odbora 22.11.2019.

Pravilnik o radu cehova 22.03.2016.