UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA

Puni naziv i sjedište:

Obrtnička komora Istarske županije - Udruženje obrtnika Pula
Sv.Felicite 5/A, 52100 Pula

OIB: 92735581657 
IBAN: HR4523800061130007256

Tel: 052/211-711, 211-719
Fax: 052/218-253
Mob: 098-311-021
e-mail: uo.pula(at)hok.hr 

Radno vrijeme Ureda Udruženja: od 07:00 – 15:00 

Tajnica:
Ester Jurinović
e-mail: uo.pula(at)hok.hr  

Administrator - opći poslovi:
Siljan Barbara
e-mail: udruzenje-obrtnika-pula(at)pu.t-com.hr  

Voditelj računovodstva:
Kancelar Nadia
e-mail: uop-nadia(at)inet.hr  

Administrator-opći i ekonomski poslovi:
Buršić Ester
e-mail: uop-ester(at)inet.hr   

 

Tijela upravljanja:

Predsjednik Udruženja obrtnika Pule je g. Pap Vitomir
Potpredsjednik Udruženja obrtnika Pule je g. Černjul Dušan

Upravni odbor ima 13 članova.
Članovi Upravnog odbora u mandatu 2014.-2018.g. su:

Terlević Dalibor, Špigić Dino, Černjul Dušan, Cerovac Bakiš Elida, Crnković Mario, Lorencin Neven, Kupres Blanka, Deskar Nevenka, Crnković Zdravko, Jurković Petar, Celija Svetlana, Vitasović Andi, Nežić Ljubomir

Skupština ima 31 člana.
Članovi skupštine u mandatu 2014.-2018.g. su:

Terlević Dalibor, Pap Vitomir, Sofić Salih, Špigić Dino, Kliman Silvano, Bulić Donald, Draguzet Mladen, Černjul Dušan, Celija Svetlana, Vitasović Andi, Deskar Zlatko, Jurman Gracijano, Cerovac-Bakiš Elida, Tomišić Atilio, Dobran Mirela, Kovačević Milorad, Barbić Mirej, Crnković Mario, Ćalić Željko, Lorencin Neven, Zović Kristijan, Kupres Blanka, Vale-Čupić Sanja, Stančić Zoran, Deskar Nevenka, Šuvaković Olga, Crnković Zdravko, Neslanović Mirsad, Brkljača Dinko, Klasan Željko, Jurković Petar

Nadzorni odbor ima 3 člana.
Članovi Nadzornog odbora u mandatu 2014.-2018.g. su: 

Ajduković Brankica (predsjednica NO), Dobran Mirela i Ribić Sandra.

 

Važniji dokumenti:

Statut Udruženja 20.11.2014.

Izmjene i dopune Statuta 16.11.2016.

Poslovnik o radu Skupštine 3.12.2015.

Poslovnik o radu Upravnog odbora 28.09.2015.

Poslovnik o radu Nadzornog odbora 8.11.2016.

Pravilnik o radu cehova 22.03.2016.