17.11.17 u 08:57

Ribarstvo - Potpora male vrijednosti za ostale sektore NN 110-17

Kategorija: Ribarstvo/poljodjelstvo

U NN 110/17 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u segmentu toplovodnog uzgoja slatkovodnih riba, prerade proizvoda ribarstva i lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu.

  • podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu RH;
  • davanje suglasnosti za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori;
  • nekažnjavanost za određena djela;
  • za toplovodni uzgoj slatkovodnih riba  - mora biti ovlaštenik važeće povlastice i mora dostaviti popis o akvakulturi za prethodnu godinu;
  • za preradu proizvoda ribarstva mora biti korisnik odobrenog ili registriranog objekta za preradu proizvoda ribarstva;
  • za LAG - mora posjedovati Rješenje o priznavanju Lokalne akcijske skupine u ribarstvu.

Izračun potpore male vrijednosti:

1) Uzgoj toplovodnih vrsta slatkovodnih riba

Potpora (kn) = Ukupna proizvodna površina (ha)* × 400,00 kn

2) Prerada proizvoda ribarstva

Potpora (kn) = ukupan broj stalno zaposlenih** × 2.500,00 kn

3) Lokalne akcijske skupine u ribarstvu

Potpora (kn) = ukupan broj članova iz sektora ribarstva u Lokalnoj akcijskoj skupini x 10.000,00 kn.

Zahtjev za potporu se podnosi Upravi ribarstva na obrascu koji je dostupan na www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx; uz prilaganje obvezne dokumentacije navedene u obrascu

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu je do 1. ožujka , a iznimno za potporu u 2017. godini je do 24. studenoga 2017.