24.11.17 u 08:33

Edukacija - naknade za zbrinjavanje otpada (s naglaskom na ambalažni i EE)

Poštovani,

U Hrvatskoj su od 2006. godine proizvođači i uvoznici koji na tržište stavljaju određene količine proizvoda u ambalaži, kao i električnu i elektroničku opremu  obveznici plaćanja naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada. Sustav naplate naknada, kao i zbrinjavanja tog otpada vodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukoliko niste sigurni morate li i vi u sklopu svoje poslovne djelatnosti izvještavati Fond o količinama ambalaže i električnih te elektroničkih uređaja i opreme koju stavljate na tržište Republike Hrvatske, informirajte se na edukativnim radionicama koje organizira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom i Hrvatskom obrtničkom komorom.

Ciljne su skupine prvenstveno mali i srednji poduzetnici iz:

  • Proizvodnih djelatnosti
  • Uslužnih djelatnosti – restorani, hoteli, uvoznici, trgovci, prijevoznici
  • Računovodstvene djelatnosti – oni u komunikaciji sa svojim klijentima prvi mogu dati određeni savjet.

Slijedom navedenog, HOK i HGK u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, organiziraju jednodnevnu radionicu na temu

NAKNADE U SUSTAVU GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA,

koja će se održati 30.11.2017. s početkom u 10 sati u HGK-  Županijskoj komori Rijeka (Bulevar oslobođenja 23).

Dnevni red radionice:

  1. Uvodna riječ
  2. Sustav posebnih kategorija otpada – uvodno predavanje, FZOEU
  3. Obveze proizvođača odnosno uvoznika proizvoda koji sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom trebaju Fondu plaćati naknade za gospodarenje posebnim kategorijama otpada – predavač: FZOEU
  4. Način prijave i ispunjavanja tipskih obrazaca kako bi obveznici svoju zakonsku dužnost obavili propisanom roku – predavač: FZOEU
  5. Označavanje proizvoda koji se stavljaju na tržište – predavač: FZOEU
  6. Pitanja sudionika

Sudjelovanje na radionicama je besplatno, a prijavu je moguće izvršiti putem www.hgk.hr/9558 (Ctrl+click). Rok za prijavu sudjelovanja je 28/11/17.

Broj sudionika je ograničen, a prijave će se prihvaćati redoslijedom zaprimanja istih, do popunjavanja kapaciteta dvorane.

Nakon provedbe edukacija, Fond je najavio i strože kontrole ispunjavanja obveza u vezi s gospodarenjem posebnim vrstama otpada.