07.02.18 u 09:30

Norma ISO 9001:2015 - seminar

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. poziva poduzetnike i obrtnike na jednodnevni seminar na temu „Sustavi kvalitete u poduzećima: tumačenje zahtjeva norme ISO 9001:2015“ koji će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 Pula, u srijedu 14. veljače 2018. godine. Seminar će trajati od 9 do 15 sati.

Cilj je seminara pružiti polaznicima osnovne informacije o razlikama između standarda ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015.  Sve organizacije koje posjeduju certifikat ISO 9001:2008 moraju napraviti tranziciju na ISO 9001:2015 kako bi zadržale status certificirane organizacije. Seminar je namjenjen svim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u pripremi tranzicije ili žele prikupiti osnovna znanja o verziji norme ISO 9001:2015.

Seminar će voditi Denis Šonje, dipl. ing., vodeći prosuditelj za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 i sustav upravljanja okolišem ISO 14001.

Seminar je besplatan za sve sudionike, a prijava je obavezna zbog  bolje organizacije te ograničenog broja sudionika. Ukoliko ste zainteresirani, molimo Vas da prijavu izvršite slanjem prijavnog obrasca na e-mail alek.dragojevic(at)ida.hr ili pozivom na broj 052/381-900 ili slanjem prijavnog obrasca na fax 052/381-905 najkasnije do utorka, 13. veljače 2018. godine.

U privitku su prijavnica i sadržaj seminara.

Prijavnica ISO

Sadržaj ISO