08.08.18 u 10:43

Potpora za primjenu mrežnih rješenja - vaučeri

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, vezano za primjenu mrežnih rješenja.

Svrha ovog Poziva: Jačanje tržišne pozicije i povećanja konkurentnosti MSP-ova poboljšanom primjenom mrežnih marketinških rješenja u svrhu poboljšanja njihove prisutnosti na tržištu te vidljivosti njihovih proizvoda i usluga, kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

Predmet ovog Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu i poboljšanje mrežnih rješenja u prezentiranju i prodaji njihovih proizvoda i usluga.

Prihvatljive aktivnosti:

Kako bi bile prihvatljive, sve aktivnosti moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji doprinose ostvarenju ciljeva Poziva.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva podrazumijevaju izradu i/ili unapređenje jedne ili više domena, a odnose se na poslovne web stranice, E-commerce i/ili M-commerce.

U jednom projektnom prijedlogu prijavitelj može tražiti izdavanje vaučera za usluge koje obuhvaćaju više aktivnosti, ali samo kod jednog pružatelja usluga. Jedan vaučer nije moguće izdati za sufinanciranje usluga više pružatelja usluga.

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom/razvojem/nabavom IKT poslovnih rješenja (software, hardware, cloud) namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje te implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave (JP(R)S) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuje se kako slijedi:

  • najviše 85% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. skupini JP(R)S
  • najviše 80% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u II. skupini JP(R)S
  • najviše 75% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. skupini JP(R)S
  • najviše 70% prihvatljivih troškova ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u IV. skupini JP(R)S

Prijave: Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji je otvoren od 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na https://efondovi.mrrfeu.hr/MISCms/Pozivi/Poziv?id=51bc87e4-d1bb-44b1-8918-faf146ed5a2e .