02.01.19 u 12:20

Zakon o minimalnoj plaći od 01.01.2019.

U NN 118/18 objavljen je novi Zakon o minimalnoj plaći koji stupa na snagu 01.01.2019. godine.

U zakonu više nema odredbi o mogućnosti 50%-tnog umanjenja osnovice za doprinose „na plaću“ radnicima kojima se isplaćuje minimalna plaća, pa se za nove radnike ta olakšica više ne može koristiti.

Međutim, samo za radnike za koje je do kraja 2018. korišteno umanjenje osnovice, u završnim odredbama zakona propisan je prijelazni rok u kojem se nastavlja primjena iste, i to:

-        Za radnike za koje je poslodavac do stupanja na snagu ovoga Zakona ostvarivao pravo na umanjenu osnovicu sukladno članku 2. stavku 4. Zakona o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 39/13. i 130/17.) mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja umanjuje se za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. za 50 % te za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. za 25 %.

Uredba o visini minimalne plaće za 2019. godinu ostaje na snazi (bruto 3.750,00 kuna).