28.09.17 u 11:49

Ribari - zahtjevi za novu autorizaciju plovila - rok

Uprava ribarstva objavila je slijedeću obavijest:

VAŽNO! PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVA ODOBRENJA (AUTORIZACIJE) ZA RIBOLOV OKRUŽUJUĆIM MREŽAMA PLIVARICAMA SRDELARAMA I POVLAČNIM MREŽAMA-KOĆAMA

Obavještavamo sve vlasnike plovila autoriziranih za ribolov okružujućim mrežama plivaricama srdelarama ili pridnenim povlačnim mrežama koćama da su novi zahtjev za izdavanje Odobrenja dužni podnijeti u Područnu jedinicu/Ispostavu Uprave ribarstva prije isteka razdoblja na koje je izdano važeće Odobrenje. U protivnom, zahtjev neće niti biti razmotren te će Odobrenje biti ukinuto sukladno članku 26. stavku 8. točki 4. Zakona o morskom ribarstvu.