09.02.18 u 09:23

Potpora ulaganju u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima

Kategorija: Ribarstvo/poljodjelstvo

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) objavila je natječaj za dodjelu sredstava sukladno Pravilniku o provedbi tipa operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima„.

Svrha natječaja je stvaranje novih nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima uz održavanje postojeće zaposlenosti ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Kratak opis natječaja:

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva koja su podnijela Zahtjev za potporu koja su izravno odgovorna za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta.

Uvjeti prihvatljivosti projekta:

 • Projektom se uspostavlja nova nepoljoprivredna djelatnost za koju do podnošenja Zahtjeva za potporu nije izdano i nije u postupku donošenja rješenje/odobrenje za obavljanje
 • Projekti se moraju provoditi u naseljima s najviše 5.000 stanovnika u području jedinice lokalne samouprave u kojoj je sjedište poljoprivrednog gospodarstva.
 • Korisnik mora izraditi i provesti poslovni plan za pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu.
 • Prihvatljivi sektori moraju biti u skladu sa strateškim razvojnim dokumentima jedinice lokalne samouprave odnosno LAG-ova.
 • Aktivnosti u sektoru turizma u ruralnim područjima su prihvatljiva samo u naseljima razvrstanim u razrede „C“ i „D“ i ostalim nerazvrstanim naseljima.
 • U sektoru prerade/marketinga, izlazni proizvod prerade/predmet marketinga mora biti proizvod koji nije obuhvaćen Prilogom I Ugovora, marketing se mora odnositi na predmet prerade.
 • Provođenje aktivnosti iz poslovnog plana ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu osim aktivnosti pripreme dokumentacije te troškova kupnje zemljišta/objekata, koje nisu nastale prije 1. siječnja 2014. godine.

Prihvatljive aktivnosti (troškovi):

Prihvatljive su aktivnosti nabava roba, radova i usluga potrebnih za uspostavu djelatnosti kao što su građenje, rekonstrukcija i/ili opremanje objekata, troškovi kupnje zemljišta/objekata, nabava strojeva, opreme, vozila ili plovila, nabava kratkotrajne imovine, licenci ili patenata i slično, aktivnosti vezane uz edukacije, sudjelovanje na sajmovima te promotivne aktivnosti vezane uz projekt, kao i aktivnosti pripreme projektne dokumentacije.

Prihvatljivi sektori su:

 1. sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 2. sektor pružanja usluga u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:
  • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
  • usluge u društvenim djelatnostima
  • intelektualne usluge
 3. sektor turizma u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
 4. sektor tradicijskih i umjetničkih obrta, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje

Visina potpore po korisniku iznosi 375.575,00 HRK.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu:

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.

Pravilnik, natječaj i ostalu dokumentaciju možete preuzeti na http://www.apprrr.hr/2553.aspx .

Natječaj - potpora ulaganju u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima