14.06.19 u 10:06

Status trgovca pojedinca brisan iz Zakona o trgovačkim društvima

U NN 40/19 objavljene su izmjene i dopune Zakona o trgovačkim društvima kojima se iz Zakona brišu odredbe o „trgovcu pojdincu“ pa takav oblik poslovanja više ne postoji.

U završnim odredbama također je propisano:

Članak 92.

Trgovac pojedinac briše se iz sudskog registra po službenoj dužnosti danom stupanja na snagu ovoga Zakona.

Brisanje trgovca iz sudskog registra u skladu sa stavkom 1. ovoga članka bez utjecaja je na prava i obveze trgovca pojedinca koji svoja prava i obveze zadržava kao fizička osoba koja samostalno obavlja gospodarsku djelatnost u skladu s propisima o obrtu.

Obrti koji posluju kao trgovci pojedinci trebaju aktivirati status u Obrtnom registru (iz „mirovanja“ u status „u radu“) uz odgovarajuću promjenui naziva (iz „t.p.“ u „obrt“).