02.09.19 u 09:33

Uputa PU za isplatu novih neoporezivih primitaka

Vezano za mogućnost isplate novih neoporezivih primitaka radnicima od 01.09.2019. godine, Porezna uprava objavila je uputu o uvjetima i načinu primjene, periodu za koji se mogu isplatiti te potrebnoj dokumentaciji.

Uputa se nalazi u prilogu.

Ističemo da i obrtnici za sebe osobno mogu iskoristiti pravo na nove neoporezive primitke.

Novi neoporezivi primici - upute