16.03.18 u 14:52

Potpore poduzetništvu Grada Pule 2018.

Grad Pula je i ove godine raspisao javni poziv za dodjelu potpora poduzetništvu, koje su podijeljene u 8 mjera, za određene namjene:

1. MJERA 1: POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA

2. MJERA 2: POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA

3. MJERA 3: POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

4. MJERA 4: SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE

5. MJERA 5: POTPORE ZA UVOĐENJE INOVACIJA U PROIZVODNJU

6. MJERA 6: SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA

7. MJERA 7: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MEĐUNARODNIM SAJMOVIMA

8. MJERA 8: POTPORE ZA SUFINANCIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE IMOVINE

 

Opće uvjete za sufinanciranje kao i posebne uvjete po pojedinoj mjeri možete pronaći u javnom pozivu u prilogu, a ostalu potrebnu dokumentaciju na web stranici grada Pule

http://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/17306/javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-poduzetnistva-grada-pule-u-2018-godini-potpore-pula-2018/

Potpora se može ostvariti i za već izvršene troškove sa datumom fakture nakon 01.10.2017. godine, osim ukoliko svakom pojedinom mjerom Javnog poziva nije određeno drugačije.

Za dodatne informacije možete se obratiti Gradu Puli, u Upravni odjel za financije i opću upravu, Polanijev prolaz 2, soba 11, III kat (prolaz između Foruma prema parkiralištu kod kavane Forum) ili na tel. 371-976, 371-975.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 15.12.2018.

Potpore - javni poziv