23.06.17 u 12:43

Općina Fažana – potpore poduzetništvu

Općina Fažana raspisala je javni poziv za dodjelu potpora poduzetništvu u 2017. godini, prema programu koji obuhvaća 4 mjere:

  1. Potpora novoosnovanim trgovačkim društvima i obrtima;
  2. Potpora poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekata;
  3. Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje;
  4. Subvencioniranje dijela troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita.

Sve uvjete i ostale pojedinosti možete pročitati u Programu i javnom pozivu u prilogu.

U prilogu se nalaze i obrasci zahtjeva (obrasci zahtjeva se razlikuju ovisno o mjeri za koju se traži potpora).