08.08.17 u 09:04

20. Obrtnički sajam Istre - poziv za izlaganje

Ovogodišnji 20. Obrtnički sajam Istre održati će se u Puli od 12.-15.10.2017., na parkiralištu Karolina, u organizaciji Obrtničke komore Istarske županije. Pozivaju se obrtnici i poduzetnici na izlaganje svojih proizvoda ili usluga na sajmu. Poziv, prijava i sajamski pravilnik nalaze se niže u prilogu.

Upozoravamo zainteresirane da se ove godine promijenio način određivanja i zakupa štandova na način da je njihov oblik i veličina unaprijed ucrtana, a izlagači prilikom prijave odabiru lokaciju pod određenim brojem (nacrt štandova nalazi se u prilogu). Zbog toga preporučamo prijavu izvršiti što prije kako biste imali mogućnost izbora štanda (lokacije, veličine i oblika).

Ovjerene prijave dostavljaju se Obrtničkoj komori Istarske županije – Pula, Mletačka 12/I, ili na mail ok-istre(at)hok.hr . Dodatne informacije i informacije o zauzetosti štandova možete dobiti na tel. 216-153.

Istovremeno sa Obrtničkim sajmom, u paralelnoj hali održati će se i 1. Sajam energetske učinkovitosti (u organizaciji HGK-ŽK Pula). Svi zainteresirani za izlaganje na tom sajmu, mogu se obratiti HGK Pula, Damiru Sirotiću ili Denisu Hrelji na 052/378-100, odnosno dsirotic(at)hgk.hr ili dhrelja(at)hgk.hr .

Poziv - 20. OSI

Prijava - 20. OSI

Sajamski Pravilnik - 20. OSI