04.12.17 u 13:19

Info sa radionice - naknade za zbrinjavanje otpada

Poštovani obrtnici, u prilogu je sažetak informacija sa radionice o naknadama u sustavu gospodarenja posebnim vrstama otpada, koja je održana 30.11.2017. u Rijeci.
Informacija je posebno važna za:

  • proizvođače koji stavljaju svoje proizvode na tržište u ambalaži, ali i za trgovce, ugostitelje, uslužne djelatnosti koji vrše isporuku robe u nekoj vrsti ambalaže (vrećice, škrtoci, kutije za pizzu, plastične kutije, folije...)
  • obrtnike koji uvoze proizvode iz EU ili trećih zemalja a koji se nalaze u nekoj vrsti ambalaže, koja će se na kraju zbrinuti u RH
  • električni i elektronski otpad - za proizvođače i uvoznike/unosnike EE opreme, ali i za one koji makar jednokratno ili povremeno nabave EE opremu, bilo za daljnju prodaju, bilo kao svoje osnovno sredstvo.

S obzirom na to da je s početkom iduće godine najavljena stroža kontrola ispunjavanja obveza, preporučamo da pročitate pažljivo materijale i utvrdite da li ste obveznik prijave ili plaćanja naknade.

Sažetak sa radionice - naknade/otpad

Prezentacije sa radionice o naknadama u sustavu gospodarenja poseb.vrstama otpada

Obrazac AO10

Obrazac IU/PEEO