22.01.18 u 14:20

Sanitarni nadzor - ugostiteljstvo, osobna njega, proizvodnja i promet kozmetike

U NN 130/17 objavljene su izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojim je propisan sanitarni nadzor nad osobama koje, između ostalog, obavljaju određene poslove:

  1. koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
  2. koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
  3. koje obavljaju poslove u djelatnosti pružanja higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice.

Iznimno, zdravstvenom nadzoru ne podliježu osobe iz točke 1. i 2. koje u tijeku svog rada dolaze u dodir isključivo sa zapakiranom hranom, odnosno isključivo sa zapakiranim kozmetičkim proizvodima.

Pod neposrednim dodirom s kozmetičkim proizvodima podrazumijeva se postupak prilikom kojeg zaposlena osoba dolazi u dodir s kozmetičkim proizvodima koji nisu zapakirani ili su zapakirani, ali se radi potrebe potrošača pakovina djelomično ili u potpunosti skida s kozmetičkih proizvoda.

Higijenski nadzor podrazumijeva zdravstveni pregled prije početka rada i redovne kontrole tijekom radnog odnosa, i to na kliconoštvo svakih 6 mjeseci a ostale pretrage jednom godišnje. Izmjenom Zakona i pregled na kliconoštvo se obavlja jednom godišnje (s primjenom od 1.1.2019.).  Pregledi se obavljaju u Zavodu za javno zdravstvo (sanitarna knjižica!)

U pogledu tzv. tečaja higijenskog minimuma, Zakon i nadalje propisuje da sve gore navedene osobe moraju imati posebna znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni, odnosno potrebna znanja o sprečavanju zaraznih bolesti, koje moraju imati prije početka rada i obnavljati ih svakih 5 godina (do sada je bilo svake 4 godine). Tečaj se provodi također u Zavodu za javno zdravstvo.

S obzirom da je za djelatnosti osobne njege (frizeri, kozmetičari, pedikeri, maseri…..) već godinama propisana obveza polaganja higijenskog tečaja, ali se isti nije provodio jer ministar nije donio pravilnik o sadržaju tečaja, HOK je poslao upit ministarstvu vezano za tu obvezu. U odgovoru  (u prilogu) Ministarstvo je potvrdilo da će i oni morati pohađati taj tečaj nakon što se donese pravilnik. Rok za donošenje pravilnika prema izmjeni Zakona je 4.02.2018.