28.04.20 u 14:28

Općina Ližnjan - mjere pomoći gospodarstvu

Općina Ližnjan donijela je odluku o mjerama pomoći za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa:

 NAKNADA ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA I POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Uvodi se privremeno oslobođenje plaćanja naknade za korištenje javnih površina i porez na korištenje javnih površina gospodarskim subjektima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja

rada u cijelosti od 01.04.2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane.

ZAKUPNINA ZA OPĆINSKE POSLOVNE PROSTORE

Uvodi se privremeno oslobođenje plaćanja zakupnine poslovnim subjektima koji su obuhvaćeni mjerama ograničenja rada za korištenje poslovnih prostora za razdoblje od 01.04.2020. do

normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane osim:

a) trgovina na malo (prodavaonica) prehrambenim i higijenskim proizvodima,

b) banaka,

c) djelatnosti koje pružaju zdravstvenu skrb.

 KOMUNALNA NAKNADA

Uvodi se privremeno oslobođenje plaćanja komunalne naknade za razdoblje od 01.04.2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane koji su obuhvaćeni mjerama

ograničenja rada za sve poslovne prostore i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti osim:

a) trgovina na malo (prodavaonica) prehrambenim i higijenskim proizvodima,

b) banaka,

c) društva javne vodoopskrbe,

d) društva- pružatelja usluga opskrbe električnom energijom,

e) društva koje obavljaju djelatnosti u vezi sa zračnim prometom,

f) telekomunikacijskih poslovnih subjekata,

g) ljekarne,

h) pekarnice,

i) trgovine na malo građevinskim materijalom,

j) trgovine na malo u kioscima,

k) tijela državne vlasti te pravne osobe u vlasništvu ili čiji je osnivač Republika Hrvatska.

KOMUNALNI DOPRINOS

Uvodi se obročno beskamatno plaćanje za pravne osobe temeljem izdanih Rješenja za komunalni doprinos od 01.03.2020. do normalizacije poslovanja i obustave svih mjera zabrane

(na rok do 6 mjeseci/6 jednakih mjesečnih obroka). Pravne osobe obuhvaćene ovom mjerom zadržavaju svoje pravo na prethodno odobreni popust.

 NAKNADA ZA KONCESIJSKA ODOBRENJA

Uvodi se odgoda plaćanja za koncesijska odobrenja za tekuću poslovnu godinu na pomorskom dobru na rok do 6 mjeseci.

Odluka se nalazi u prilogu.

Za korištenje ovih mjera potrebno je podnijeti zahtjev Općini Ližnjan.

Odluka - Općina Ližnjan