01.06.17 u 13:45

Zaštita potrošača - EU zakonodavstvo

Usklađivanjem hrvatskog i EU zakonodavstva proširene su obveze poduzetnika u zaštiti potrošača, uključujući i potrošače iz EU. U svim članicama EU bilo je potrebno osigurati brz, jednostavan i jeftin način Alternativnog Rješavanja Potrošačkih Sporova (ARPS) i odrediti tijela za provedbu ARPS. U najkraćem, dodatne obveze su:

1. Obavijest o prigovorima potrošača, koja se već nalazi u poslovnom prostoru, a dodatno je treba staviti i na web stranicu ako je poduzetnik ima, proširiti naznakama o tijelima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova (ARPS) kojima se potrošači mogu obratiti ako prigovor ne bude pozitivno riješen;

2. U odgovoru na prigovor potrošača, ako se prigovor ne prihvaća, mora se obavijestiti potrošača o mogućnostima za alternativno rješavanje spora, da li su oni za obrtnika obvezujući za sudjelovanje, a ako nisu da li će sudjelovati u njima ako se pokrenu. Tako bi u odgovoru trebao stajati tekst:  

Temeljem odredbe čl. 22  Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (NN 121/16) obavještavam Vas da je za daljnje rješavanje spora nadležan Sud časti HOK-a, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, http://www.hok.hr/sud_casti pred kojim sam kao član HOK-a obvezan sudjelovati. 

Umjesto podnošenja prijave Sudu časti HOK-a možete podnijeti prijedlog za mirenje Centru za mirenje pri HOK-u, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, http://www.hok.hr/centar_za_mirenje  koji je postupak dobrovoljan. Izjavljujem da u slučaju podnošenja prijedloga za mirenje u istom postupku ću sudjelovati  (ili neću sudjelovati).“

3. Ako prodaju ili usluge obavljate on line (putem interneta), na svojoj web stranici morate (osim obavijesti potrošačima iz točke 1.) staviti i poveznicu („link“) na web stranicu europske komisije za rješavanje online potrošačkih sporova (ODR):     Europska komisija – Platforma za online rješavanje potrošačkih sporova

Detaljnije u tekstu u prilogu.

Napominjemo da i nadalje u poslovnom prostoru morate imati evidenciju primljenih prigovora potrošača koja se nije mijenjala.