20.06.17 u 09:10

Fiskalizacija od 1.07.2017. - postojeći i novi

Budući da od 01.07.2017. vezano za fiskalizaciju računa predstoje neke obveze i za obrtnike koje već koriste fiskalnu blagajnu i za one koje će je tek početi koristiti od 01.07., u nastavku dajemo nekoliko korisnih napomena.  

Postojeći korisnici fiskalnih blagajni:

Budući da se mijenja dosadašnji način dostavljanja informacija o poslovnim prostorima, potrebno je u periodu od 1.07. do 31.07. putem aplikacije „e-porezna“ dostaviti Poreznoj upravi podatke o poslovnim prostorima sa svim traženim (starim i dodatnim) podacima i podacima o proizvođaču i održavatelju programa za fiskalizaciju.

Oni obrtnici koji nisu korisnici „e-porezne“, niti kod sebe, niti putem svog knjigovođe, moraju navedene podatke tijekom srpnja dostaviti Poreznoj upravi na propisanom obrascu (u prilogu) da ih oni unesu u sustav.

Kada dođe promjene bilo kojeg prijavljenog podatka, obavezno treba na isti način dostaviti promjenu Poreznoj upravi, prije početka izdavanja računa prema novim podacima.  

Interni akt o fiskalizaciji kojeg imate u svojoj dokumentaciji obavezno mora biti usklađen sa prijavljenim podacima, pa kod svake promjene treba napraviti i novi akt sa određenim datumom primjene.

Obrtnici koji prelaze sa bloka računa na fiskalne blagajne (paušalisti):

Nakon nabavke fiskalne blagajne i programa za fiskalizaciju, Internet veze i certifikata u FINI, obrtnik treba odlučiti (u dogovoru s programerom) kako će numerirati račune iz fiskalne blagajne:

  • da li će nastaviti već započeti numerički niz od ove godine (npr. 30.06. izdao je posljednji račun broj 78/1/1 pa prvi račun iz fiskalne blagajne 1.07. ima broj 79/1/1). Interni akt o fiskalizaciji potrebno je promijeniti na način da se doda odredba koja će glasiti npr. „Pri prijelazu s fiskalizacije računa putem uvezane knjige računa na fiskalizaciju putem fiskalne blagajne s danom 1.07.2017.g. nastaviti će se već započeti numerički niz računa od 01.01.2017. godine.“;
  • Ili će račune iz fiskalne blagajne započeti opet od broja 1, ali onda se to smatra novim „naplatnim uređajem“ pa treba promijeniti oznaku poslovnog prostora ili naplatnog uređaja, ovisno o tome da li je internim aktom (u točki II.) određena slijednost po poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju, te na taj način izmijeniti interni akt o fiskalizaciji.  

Prije početka izdavanja računa iz fiskalne blagajne potrebno je dostaviti Poreznoj upravi podatke o poslovnim prostorima sa svim traženim podacima o prostoru, djelatnostima, radnom vremenu, podacima o proizvođaču i održavatelju programa za fiskalizaciju. Obrtnici koji su obveznici korištenja „E-porezne“ (osobno ili putem knjigovođe) te podatke dostavljaju kroz aplikaciju „e-porezna“, a ostali putem propisanog obrasca (u prilogu) kojeg nose u Poreznu upravu svom referentu da ga unese u sustav.

Kada dođe promjene bilo kojeg prijavljenog podatka, obavezno treba na isti način dostaviti promjenu Poreznoj upravi, prije početka izdavanja računa prema novim podacima, te uskladiti interni akt.

Napomena: u aplikaciji „e-porezna“ biti će otvorena nova „kućica“ za dostavu podataka o fiskalizaciji, te će se prijava podataka o poslovnim prostorima moći izvršiti nakon što to bude dodano.

Uvezana knjiga računa, koja se ovjerava u Poreznoj upravi može se i dalje koristiti samo u slučaju kvara naplatnog uređaja odnosno nemogućnosti uspostave Internet veze s Poreznom upravom, i to najdulje 2 dana, u kojem roku je potrebno osposobiti fiskalnu blagajnu za fiskalizaciju računa.

Informacija o obvezama je i na web stranici Porezne uprave http://www.porezna-uprava.hr/Lists/Vijesti/Vijest.aspx?ID=1851&RootFolder=%2FLists%2FVijesti&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eporezna%2Duprava%2Ehr%2FStranice%2FNaslovnica%2Easpx .

Obrazac prijave podataka u sustav fiskalizacije