07.08.17 u 14:07

Ovrha na plaći – izmjene od 03.08.2017.

Izmjenom Ovršnog zakona (NN 73/17) promijenili su se iznosi zaštićenog dijela plaće radnika i to u slučaju kad je neto plaća radnika manja od prosječne plaće u RH. Prosječna plaća u RH za 2017. iznosi 5.664,00 kn.

Izmjenom se štiti 3/4 radnikove neto plaće ako je niža od prosječne plaće (do sada je bilo 2/3), uz dodatni uvjet da zaštićeni dio ne može biti viši od 2/3 prosječne plaće, odnosno od 3.776,00 kn.

Ako se ovrha provodi zbog uzdržavanja i uzdržavanja djeteta, zaštićeni iznosi se nisu promijenili.

Ako je plaća radnika ista ili veća od prosječne plaće u RH, iznosi zaštićenog dijela također se nisu promijenili.

Navedene odredbe primjenjuju se na sve postupke ovrhe na plaći koji su u tijeku neovisno kada su pokrenuti, te se primjenjuje kod obračuna i isplata plaća od 3.8.2017. i nadalje.

Prikaz zaštićenog dijela plaće kod obračuna nakon 3.08.2017.:

Neto plaća radnika MANJA je od prosječne neto plaće u RH (manja od 5.664,00 kn):

Razlog ovrhe

Zaštićeni iznos neto plaće

 

opći

 

3/4  netoplaće ovršenika, ali ne više od 2/3 prosječne netoplaće u RH (odn.max. 3.776,00 kn)

tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja

 

 

 

1/2 netoplaće ovršenika

prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta

 

1/4 netoplaće ovršenika

 

Neto plaća radnika jednaka ili VEĆA je od prosječne neto plaće u RH (veća od 5.664,00 kn):

Razlog ovrhe

Zaštićeni iznos neto plaće

 

opći

 

2/3 prosječne netoplaće u RH (odn. 3.776,00 kn)

 

tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja

 

 

 

1/2 prosječne netoplaće u RH (odn. 2.832,00 kn)

prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta

 

1/4 prosječne netoplaće u RH (odn. 1.416,00 kn)