09.01.19 u 08:46

Tečaj zdravstvenog odgoja za osobe koje rade s hranom i vodom - novi Pravilnik

U NN 116/18 objavljen je novi Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane, koji je stupio na snagu 29.12.2018. Tečajeve provode Zavodi za javno zdravstvo a obvezne su ga proći sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, i to prije početka rada i obnavljati ga svakih 5 godina.

Iznimno, za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za prehrambeno-prerađivačka zanimanja i ugostiteljska zanimanja smatra se da imaju usvojena potrebna znanja za rad s hranom, te tečaj moraju položiti prvi puta nakon pet godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Potvrde o stečenim znanjima izdane do 4. siječnja 2018. vrijede četiri godine.

Tečajevi se organiziraju po osnovnom i proširenom programu (program za obje vrste propisan je u prilogu I. i II. Pravilnika).

Pohađanje tečajeva po osnovnom programu obuhvaća osobe koji rade u sljedećim djelatnostima:

1.     ugostiteljski objekti u kojima se pripremaju i poslužuju pića i topli napitci

2.     skladišta i trgovine zapakirane i nezapakirane hrane koja nije lako kvarljiva i ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja

3.     skladišta i objekti prodaje izvan prostorija zapakirane ili nezapakirane hrane koja zahtijeva ili ne zahtijeva posebne temperaturne uvjete čuvanja (prodajna vozila, kiosci, automati, rashladne škrinje)

4.     objekti u kojima se isključivo peku smrznuti pekarski proizvodi

5.     objekti u kojima se isključivo pripremaju, peku i poslužuju prhka, lijevana ili dizana tijesta

6.     tržnice na veliko i malo koje obavljaju prodaju hrane izvan prostorija, osim primarnih proizvoda

7.     objekti u kojima se obavlja više djelatnosti, a koje su obuhvaćene točkama 1. do 6. ovoga članka

8.     objekti u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu

9.     objekti koji se primarno koriste kao privatni stambeni prostori, a u kojima se priprema svježi sir i vrhnje radi stavljanja na tržište

10.  objekti u kojima se obavlja djelatnost skladištenja hrane životinjskog podrijetla koji ne podliježu odobravanju u skladu s Uredbom (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla SL L 139, 30. 4. 2004.

11.  sabirališta mlijeka od dva ili više proizvođača u sustavu otkupa od jednog objekta odobrenog za preradu mlijeka

12.  objekti u kojima se obavlja djelatnost punjenja i pakiranja pčelinjih proizvoda, osim primarne proizvodnje i osim dodataka prehrani

13.  mesnice

14.  ribarnice

15.  sabirališta divljači.

Ostali obveznici pohađaju tečaj po proširenom programu. Osobe koje rade u objektima dvojne djelatnosti polažu tečaj po proširenom programu.

Tečaj po osnovnom programu provodi se iz odobrenih edukativnih materijala. Tečaj po proširenom programu održava se u trajanju od 15 nastavnih sati teorijske nastave. Iznimno, za osobe koje obavljaju sezonske poslove u proizvodnji i/ili ugostiteljstvu, tečaj po proširenom programu provodi se putem odobrenih edukativnih materijala.

Zdravstvene ustanove ovlaštene za provođenje tečaja, ministarstvo nadležno za zdravstvo i ministarstvo nadležno za poljoprivredu, edukativne materijale objavljuju na svojim mrežnim stranicama.

Po završetku tečaja obavlja se usmena provjera znanja polaznika tečaja pred Ispitnom komisijom (najmanje tri postavljena pitanja iz propisanog programa). Osobe koje ishode potvrdu o položenom tečaju po proširenom programu mogu obavljati poslove i u svim djelatnostima za koje je dovoljno proći tečaj po osnovnom programu. Osobe koje su ishodile potvrdu po osnovnom programu ne mogu obavljati poslove koje zahtijevaju polaganje tečaja po proširenom programu, dok isti ne polože.

Od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika do dana objave odobrenih edukativnih materijala, tečaj se provodi po postojećim edukativnim materijalima.

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdrav.ispravnosti hrane