15.01.19 u 11:23

Nastavak sporazuma HOK - HEP

Hrvatska obrtnička komora i HEP Opskrba d.o.o. potpisali u prosincu 2018. Sporazum o nastavku dosdašnje trogodišnje suradnje u okviru projekta HOK Zajednička nabava, a u cilju ostvarivanja što niže cijene električne energije za obrtnike. Informaciju pogledajte na web stranici HOK-a https://www.hok.hr/press/novosti/hrvatska_obrtnicka_komora_i_hep_opskrba_d_o_o_potpisali_sporazum_o_nastavku_suradnje

Uvjeti novog Sporazuma stupaju na snagu 01. veljače 2019. godine. Pogodnost je proširena i na zaposlenike kod obrtnika na način da, ako su korisnici HEPI modela, mogu ostvariti popust od 5%.

Za ostvarivanje pogodnosti pozivamo sve obrtnike (i one koji su ostvarivali popust po prethodnom sporazumu i one koji nisu) po da se što prije obrate HEP opskrbi mailom na  opskrba(at)hep.hr (mail za poslovne potrošače) te zatraže ponudu za pogodnosti po sporazumu sa HOK-om, uz navođenje podataka o obrtu, OIB-a i šifre kupca. Također se možete obratiti i na besplatan broj telefona 0800 52 55.

Radnici kod obrtnika mogu zatražiti ponudu za ostvarivanje pogodnosti po sporazumu sa HOK-om na mail za potrošače–kućanstva hepi(at)hep.hr i na tel. 0800 52 55, uz navođenje svojih podataka, OIB, šifre kupca, te podataka o obrtu kod kojeg su zaposleni.