31.01.19 u 10:06

Objavljen natječaj za potpore u turizmu

Ministarstvo turizma objavilo je natječaj za dodjelu potpora u turizmu kroz Program konkurentnosti turističkog gospodarstva.
Program dodjele potpora predviđa potpore u četiri kategorije ulaganja u turističke usluge:

  • Mjera A - povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata - A1-Hotela, A2-Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
    • Mjera B - razvoj posebnih oblika turizma (cikloturizam, aktivni i pustolovni turizam, sportski…, tematski parkovi, „mali ploveći hoteli“, drveni izletnički brodovi, paket aranžmani više turističkih usluga…)
    • Mjera C - dostupnost i sigurnost (defibrilatori, inovativne IT tehnologije)
    • Mjera Dprepoznatljivost (projekti vezani uz oznake izvrsnosti, izvornosti i tradicije proizvoda i usluga).

Natječaj je otvoren do 01.03.2019. godine

Prihvatljiva ulaganja sufinanciraju se sa najviše do 60% prihvatljivih troškova (defibrilatori 100%), ali u okviru minimalnih i maksimalnih iznosa navedenih u Programu, ovisno o vrsi ulaganja (mjeri).  

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti jedan projekt, s izuzetkom Mjere C i D koje se mogu kombinirati s mjerama A i B.

U prilogu se nalazi Program sa detaljnijim opisom ulaganja za koje se može tražiti potpora, a sva ostala potrebna dokumentacija i javni poziv nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva https://mint.gov.hr/javni-pozivi-11414/11414 .

MINT- Program potpora 2019.