22.07.19 u 10:05

22. Obrtnički sajam Istre

Pozivamo vas  za izlaganje na 22.Obrtničkom sajmu Istre u Puli, koji će se održati od 03.- 06.10.2019.g. na parkiralištu Karolina.
Ovjerene prijave za sudjelovanje na sajmu, molimo dostavite na adresu: Obrtnička komora Istarske županije, Pula, Mletačka 12/I,  faksom na 052 / 383-744, ili elektroničkom poštom na adresu sajam@ok-istre.hr
Dodatne informacije možete dobiti na tel.052 / 216 - 153

Dopis izlagačima

Nacrt hale

Prijava za sudjelovanje

Sajamski pravilnik