16.05.17 u 11:36

Duhanski proizvodi i zabrana pušenja - novi zakon

U NN 45/17  objavljen je novi Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda koji stupa na snagu 18.05.2017. godine.

U odnosu na sadašnji propis i propisane zabrane i ograničenja, novosti su slijedeće:

Za ugostiteljske objekte:

·       Proširenje zabrane pušenja duhanskih proizvoda u zatvorenim javnim prostorima i na druge vrste proizvoda: „Zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta s nikotinskim punjenjem ili bez nikotinskog punjenja i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima“.

·        Proširenje definicije zatvorenog javnog prostora: „Zatvorenim javnim prostorom iz stavka 1. ovoga članka smatra se prostor koji ima krov i potpuno zatvoreno više od polovice površine pripadajućih stijena, kao i terase koje su ograđene staklenim stijenama ili nekim drugim materijalom. Također, zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i u kojem je moguće zatvoriti više od polovice pripadajućih stijena, kada su te stijene zatvorene“.

·       Određen je rok ministarstvu za donošenje rješenja po zahtjevu ugostitelja o ispunjavanju uvjeta prostora za pušenje - 30 dana od predaje urednog (kompletiranog) zahtjeva.

·       Ministarstvo može, u slučaju promjene okolnosti kod prostora za pušenje, ukinuti rješenje o ispunjavanju uvjeta  prostora za pušenje

·       Povećane su novčane kazne za pravne osobe sa 30.000,00 do 150.000,00 kn na 70.000,00 do 150.000,00 kn

·       Novčane kazne za obrtnike ostaju iste, od 5.000,00 do 15.000,00 kn no povećana je novčana kazna za obrtnika u čijem se ugostiteljskom objektu poslužuje hrana i/ili piće, u kojem je zatečena osoba koja puši izvan prostora koji ispunjava uvjete pušačkog prostora na iznos od 2000,00 do 5000,00 kuna.

Ostale odredbe vezane za pušenje u ugostiteljskim objektima ostaju iste.

Najavljivana mogućnost uvođenja tzv. „nepušačkih zona“ u gradovima ipak nije propisana.

Za prodajne objekte:

·       Zabrana prodaje duhanskih proizvoda maloljetnicima proširena je i na druge vrste proizvoda : „Zabranjuje se prodaja duhanskih i srodnih proizvoda, uključujući bezdimne duhanske proizvode, te biljnih proizvoda za pušenje, elektroničkih cigareta, spremnika za ponovno punjenje i uložaka za jednokratnu uporabu osobama mlađim od 18 godina“.

·       Sve navedene proizvode ne smiju ni prodavati osobe mlađe od 18 godina.

·       Obavijesti o zabrani prodaje cigareta maloljetnicima na prodajnim mjestima na kojima se prodaju ti proizvodi trebaju se uskladiti sa novim odredbama na način da glase:

"Zabranjena je prodaja duhanskih i srodnih proizvoda, bezdimnih duhanskih proizvoda te biljnih proizvoda za pušenje i elektroničkih cigareta, spremnika za ponovno punjenje i uložaka za jednokratnu uporabuosobama mlađim od 18 godina"

·       Kako je novim zakonom propisana i obveza „kombiniranih zdravstvenih upozorenja“ na duhanskim proizvodima, propisan je krajnji rok do kojega neusklađeni proizvodi mogu biti u prodaji – do 20.05.2017. godine:

„Do 20. svibnja 2017. dozvoljena je prodaja sljedećih proizvoda koji nisu usklađeni s ovim Zakonom:

a) duhanskih proizvoda proizvedenih ili stavljenih u slobodan promet i označenih u skladu sa Zakonom o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (»Narodne novine«, br. 125/08., 55/09. – ispravak, 119/09. i 94/13.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona

b) elektroničkih cigareta ili spremnika za ponovno punjenje proizvedenih ili puštenih u slobodan promet do dana stupanja na snagu ovoga Zakona

c) biljnih proizvoda za pušenje proizvedenih ili puštenih u slobodan promet do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.“

Najvažnije odredbe novog zakona, sa istaknutim novinama nalaze se u prilogu.