16.07.20 u 14:52

Od gradova i općina traže se dodatne mjere pomoći

Udruženje obrtnika Pula uputilo je 16.07.2020. godine svim gradovima i općinama na svom području inicijativu za utvrđivanje drugog kruga mjera pomoći poduzetnicima i obrtnicima kojima je poslovanje narušeno zbog znatnog pada prometa uzrokovanog epidemijom COVID-19. Predloženo je smanjenje obveza prema jedinicama lokalne samouprave, osobito zakupnine, naknade za korištenje javnih površina, komunalne naknade i slična davanja, a inicijativa je poslana i Istarskoj županiji kao mogućem koordinatoru aktivnosti.