11.09.20 u 13:59

"Potpore Pula 2020." - javni poziv Grada Pule za potpore poduzetništvu

Grad Pula danas je objavio javni poziv za dodjelu potpora poduzetništvu „Potpore Pula 2020.“. U tu svrhu povećan je i fond potpora na 2 i po milijuna kuna.

Potpore će se dodjeljivati u okviru slijedećih mjera:

1.      Mjera Potpore novoosnovanim tvrtkama – sufinanciranje početnih troškova i nabava osnovne opreme – maksimalno 15.000,00 kuna, a ženama i dodatnih 20% na odobreni iznos potpore.

2.      Mjera Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata – za pripremu i kandidiranje projekta za sredstva iz EU fondova kojima se promiče gospodarski rast i razvoj - 15.000,00 kn.

3.      Mjera Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje - sufinanciranje samozapošljavanja ili zapošljavanja novog djelatnika na neodređeno vrijeme – od 5.000,00 do 20.000,00 kn, s mogućnošću uvećanja potpore za zapošljavnje invalidne ili mlađe osobe.

4.      Mjera Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika – do 5.000,00 kn.

5.      Mjera Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine - poduzetnicima u djelatnostima prerađivačke industrije (područje C NKD 12007) i skupine 95.2 – popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo - do 30.000,00 kuna.

6.      Mjera Potpore za IT sektor - (skupina 62.0 po NKD) – sufinanciranje registracije novih poduzetnika, nabava informatičke opreme, softwera, edukacija – do 20.000,00 kn.

7.      Mjera Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 – za poduzetnike koji je odlukama Stožera CZ bio zabranjen rad i odobrena je potpora HZZ-a, sufinancira se trošak zakupa privatnih poslovnih prostora, režijskih troškova (za dane kad nisu smjeli raditi) i nabave dezinfekcijskih i zaštitnih sredstava – do maksimalno 5.000,00 kn.

Sve uvjete i kriterije za ostvarivanje potpore možete pročitati u Javnom pozivu.

Kod potpore uslijed epidemije koronavirusa, periodi zabrane rada moraju biti usklađeni sa odlukama stožera CZ, koje su u prilogu.

Javni poziv i dokumentaciju možete preuzeti i sa web stranice Grada Pule.

Zahtjevi se zaprimaju do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 15.12.2020.

 https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/21060/potpore-pula-2020-javni-poziv-poduzetnicima-za-dodjelu-potpora-za-razvoj-poduzetnistva-grada-pule-u-2020-godini/ .