10.11.20 u 09:29

Potpore poduzetnicima 2020. - Grad Vodnjan

Grad  Vodnjan objavio je Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Grada Vodnjan-Dignano u 2020. godini, temeljem kojeg će se dodjeljivati potpora kroz šest mjera:

1. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA ZA PODUZETNIŠTVO
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA
3. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
4. SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE
5. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA
6. POTPORE USLIJED EPIDEMIJE KORONAVIRUSA COVID-19

Posebno skrećemo pažnju na novu mjeru Potpore uslijed epidemije koronavirusa COVID-19 (mjera 6.) namijenjenu poduzetnicima kojima je Stožer CZRH zabranio rad tijekom ožujka, travnja i lipnja (određene vrste trgovine, ugostiteljski objekti, frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, teretane, fitness i rekreacijski centri, dječje i druge radionice, plesne škole, autoškole, škole stranih jezika…) koji kumulativno ispunjavaju uvjete:

-          sjedište i prebivalište u Gradu Vodnjanu,

-          mikro ili mali subjekt malog gospodarstva,

-          zabrana rada od strane Stožera CZRH (ožujak, travanj, svibanj),

-          bez dugovanja prema Gradu Vodnjanu,

-          da imate račune / ugovore i dokaze o podmirenju računa za tražene namjene.

Pod ovom mjerom 6. dodjeljuje se potpora (ukupno max. 5.000,00 kn) za slijedeće namjene:

  1. potpora za podmirenje troškova zakupa poslovnog prostora za ožujak, travanj i svibanj 2020. godine, sukladno broju dana zabrane rada (zakupci prostora Grada Vodnjana ne mogu dobiti ovu potporu, kao ni poduzetnici koji rade u vlastitim prostorima ili prostorima unajmljenim od članova uže obitelji);
  2. potpora za podmirenje režijskih troškova (struja, voda, odvoz otpada) za vrijeme zabrane rada od strane Stožera sukladno broju dana zabrane (mogu i zakupci Grada i za vlastite prostore);
  3. potpora za nabavu dezinfekcijskih sredstava i zaštitne opreme (maske, zaštitne rukavice, viziri, zaštitna odijela, zaštitna pregrada od pleksiglasa) čija uporaba je naložena poduzetnicima odlukama Stožera CZ RH i preporukama HZJZ (nabava može biti i u kasnijim mjesecima do dana podnošenja zahtjeva). Potpora po ovoj namjeni iznosi najviše 1.500,00 kuna;
  4. potpora ugostiteljskim objektima za nabavu ili najam vanjskih grijalica (za rad na terasi u zimskim mjesecima) – potpora iznosi max. 50% prihvatljivog troška i max. 5.000,00 po korisniku, a trošak mora biti nakon 30.08.2020. godine. Za ovu potporu treba dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Potpora pod a) i b) dodijeliti će se isključivo za troškove sa datumom fakture u ožujku, travnju i svibnju 2020. godine, odnosno za one troškove koji se odnose na ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava, odnosno najkasnije do 15. prosinca 2020. godine.

Detaljnije uvjete i informacije za sve predviđene mjere pogledajte u Javnom pozivu u prilogu Obrazac zahtjeva možete dobiti u Gradu.

Potpore Vodnjan - javni poziv