19.11.20 u 09:01

RIBARSTVO-privremena obustava COVID- koćarski i plivaričarski ribolov

Ministarstvo poljoprivrede u procesu je objave dva pravilnika vezana uz provedbu mjere I.9. Privremena obustava ribolova zbog ublažavanja posljedica uzrokovanih COVID 19 i to u dijelu koćarskog i plivaričarskog ribolova.

U dijelu koćarskog ribolova predviđeno je trajanje privremene obustave od 42 dana koja se provodi u razdoblju od 20. studenoga 2020. godine u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

U dijelu plivaričarskog ribolova predviđeno je trajanje privremene obustave od 31 dan koja se provodi u razdoblju od 1. prosinca 2020. godine u 00:00 sati do 31. prosinca 2020. godine u 00:00 sata na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Privremena obustava nije obavezna, a oni korisnici koji žele sudjelovati u privremenoj obustavi dužni su o interesu za sudjelovanjem obavijestiti Upravljačko tijelo na e-mail adresu eufondovi.ribarstvo(at)mps.hr do početka privremene obustave ribolova.