24.03.21 u 12:52

Izmjena odluke o uvjetima otpisa KD za 1. kvartal

Hrvatska obrtnička komora izmijenila je odluku o uvjetima i kriterijima za otpis komorskog doprinosa (COVID-19) za I. kvartal 2021. godine. Izmjena se odnosi na korisnike potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta siječanj-veljača (točka III.), za koje je brisan uvjet djelatnosti za koje se može tražiti otpis, a uvjet da ne postoji dug za komorski doprinos do 31.12.2020. ublažen je na način da se tolerira dug za najviše dva kvartala (456,00 kn).

Nova odluka nalazi se u prilogu kao i obrazac zahtjeva.

Odluka o uvjetima i kriterijima za otpis KD-a

Obrazac - zahtjev za otpis KD