26.04.21 u 09:50

Obavijest o pripremi Plana cijepljenja protiv bolesti COVID-19 za poslovni sektor

U prilogu se nalazi obavijest o pripremi za cijepljenje poslovnog sektora (osim poslodavaca iz sektora turizma koji su se već prijavili). Molimo da pročitate upute i popunite tablicu o osobama koje se žele cijepiti (obrtnik i radnici). Ona do daljnjeg ostaje kod Vas.

Međutim, potrebno je da u Udruženje do četvrtka, 29.04. do 12,00 sati javite samo ukupan broj osoba koje bi se cijepile. Taj podatak možete javiti odgovorom na mail uo.pula@hok.hr ili telefonom na 211-711 ili 098 311 021.

Obavijest o pripremi plana cijepljenja protiv bolesti COVID-19

Prioriteti plana cijepljenja protiv COVID-19

Tablica za prikupljanje podataka