20.07.21 u 13:31

Rent-a-car - prijave poslovanja (NN 70/21)

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 70/21) propisana obveza pružatelja usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car tvrtki) da Ministarstvu turizma i sporta dostave obavijest o početku poslovanja, koja sadrži podatke o tvrtki, sjedištu, njezinom osobnom identifikacijskom broju, adresi svakog prostora u kojem pružaju usluge te svaku promjenu navedenih podataka u roku od osam dana od nastale promjene, prosljeđujemo Vam i obavijest o načinu prijave.

Pružatelji usluga koji već pružaju usluge dužni su se prijaviti u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu predmetnih izmjena odnosno do 26. rujna 2021. godine.

Pružatelji usluga mogu podnijeti prijavu online putem Obrasca dostupnim na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i sporta u rubrici "Turizam - Istaknute teme" - "Upisnik iznajmljivanja vozila (rent-a-car)", https://mint.gov.hr/upisnik-iznajmljivanja-vozila-rent-a-car/22536 .

Popis pružatelja usluga odnosno prostora u kojima posluju objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva u istoj rubrici te se ne izdaju posebne potvrde o upisu. Podaci se ažuriraju jednom tjedno.