30.09.21 u 13:36

Općina Marčana - potpore poduzetništvu 2021.

Općina Marčana raspisala je Javni poziv poduzetnicima sa područja Općine Marčana za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Marčana u 2021. godini.

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstava koji imaju registrirano sjedište na području Općine Marčana i nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Marčana.

Programom su utvrđene potpore za sljedeće mjere i aktivnosti:

1. Potpore za sufinanciranje nabavke opreme i inventara te ulaganja u standarde kvalitete

 Pod opremom razumijevaju se i računalni programi. Potpora se može dodijeliti za nabavu strojeva, alata, opreme, certificiranje sustava, proizvoda, troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog porijekla.

Potpora se odobrava u visini do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kuna.

2. Potpore za sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima, izložbama te izradu promotivnih materijala

Potpora se može dodijeliti za troškove zakupa izložbenog prostora, uređenje, opremanje i pripremanje štanda, troškove prijevoza, transportne troškove izložaka, kotizacije, uvrštavanje u sajamski katalog, troškove promotivnih materijala, te dizajn i izradu mrežnih stranica.

Potpora se odobrava u visini do 70% prihvatljivih troškova, a maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 5.000,00 kuna.

3. Subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite

S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva te stvaranje ozračja za lakše funkcioniranja poduzetnika na tržištu, Općina Marčana subvencionira kamatu na poduzetničke kredite, i to 2 p.p. za kredite za projekte iz proizvodne djelatnosti i 1 p.p. za kredite za projekte iz uslužne djelatnosti, a maksimalni iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kuna.

Javni poziv otvoren je do 15.11.2021. godine.

Za ostvarivanje potpore prihvatljivi su računi izdani u 2021. godini odnosno obveze koje će nastati u 2021. godini. Trošak poreza na dodanu vrijednost nije prihvatljiv kod odobrenja potpore za obveznike koji su u sustavu PDV-a na dan donošenja Odluke o dodjeli potpore.

Javni poziv, program, zahtjev i potrebne obrasce možete pronaći na web stranici Općine Marčana https://www.marcana.hr/akt3.html .