21.10.21 u 13:42

Natječaj za tip operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“

Na web stranici Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR) https://www.apprrr.hr/podmjera-6-1-potpora-za-pokretanje-poslovanja-mladim-poljoprivrednicima/ objavljen je natječaj za potporu za tip operacije 6.1.1 „Potpora mladim poljoprivrednicima“.
Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu ili još nisu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri (3) mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.
Visina javne potpore po korisniku iznosi fiksno 50.000,00 EUR u protuvrijednosti u kunama.
Svrha Natječaja je dodjela potpore mladim poljoprivrednicima koji postaju nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva za početak poslovanja.
Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 152.563.412,00 HRK. Intenzitet javne potpore 100% iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).
Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati.
Korisnik je u obvezi podnijeti zahtjev za upis u Evidenciju korisnika najkasnije 15 dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje zahtjeva za potporu za ovaj Natječaj.
Uvjet posjedovanja odgovarajućeg stručnog znanja i vještina ispunjava mladi poljoprivrednik koji ima jedno od navedenog:
a) diplomski ili preddiplomski studij agronomskog ili veterinarskog smjera
b) završena srednja škola iz područja poljoprivrede ili veterine
c) radno iskustvo iz poljoprivrede ili veterine u trajanju od najmanje dvije godine i dokaz o stručnom usavršavanju i osposobljavanju.
Natječaj i cjelokupnu dokumentaciju možete preuzeti na web stranici APPRRR.