21.10.21 u 13:46

Korisnicima mOčevidnika i mIzvješća omogućen pregled izvještaja o svojem ulovu i prodaji s plovila te ulovnih dokumenata

Uprava ribarstva na svojoj web stranici obavijestila je korisnike mobilnih aplikacija mOčevidnik i mIzvješće da odsad mogu pregledati sve svoje ulovne dokumente te statističke izvještaje o svojem ulovu i prodaji s plovila na Mobilnom portalu na web adresi mobile.ribarstvo.hr/mvcportal/<http://mobile.ribarstvo.hr/mvcportal/> .
Na Portal se korisnici prijavljuju s istim podacima s kojima se prijavljuju u aplikaciju, upisujući korisničko ime i lozinku. Na stranici korisnici mogu pregledati sve statističke podatke za sve godine temeljeno na mOčevidnicima ili mIzvješćima koja su upisivali, a moguće je koristiti i razne filtere kako bi se dobivali precizniji izvještaji. Upute za izradu i korištenje izvještaja mogu se pročitati nakon prijave na Portal pod opcijom Podrška na vrhu ekrana.