24.11.21 u 08:43

Lijekovi i medicinska oprema na plovnim objektima NN 123-21

U NN 123/21 objavljen je novi Pravilnik o minimalnim uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima, kojim su za plovne objekte propisani uvjeti, oprema i lijekovi kojima moraju biti opremljeni, kao i  način vođenja propisanih obrazaca medicinskih zaliha.

Plovni objekt mora imati lijekove, medicinsku opremu i uređaje navedene u Prilogu I. Pravilnika ovisno o kategoriji broda:

1. Kategorija plovnog objekta A: plovila koja nisu ograničena područjima plovidbe niti duljinom putovanja - odnosi se na brodove kategorije plovidbe 1., 2. i 3. sukladno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova, te na jahte i brodice registrirane za područja plovidbe I sukladno propisu koji uređuje područja plovidbe.

2. Kategorija plovnog objekta B: plovila s ograničavanjem udaljavanja od najbližeg kopna od 150 nautičkih milja- odnosi se na brodove kategorije plovidbe 3. i 4. sukladno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova, te na jahte i brodice registrirane za područja plovidbe II sukladno propisu koji uređuje područja plovidbe.

3. Kategorija plovnog objekta C: plovila namijenjena plovidbi u teritorijalnom moru Republike Hrvatske ili plovila koja nemaju mogućnost smještaja- odnosi se na brodove kategorije plovidbe 5., 6., 7. i 8. sukladno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova, te na jahte i brodice za gospodarsku namjenu registrirane za područja plovidbe III, IIIa, IIIb i IIIc sukladno propisu koji uređuje područja plovidbe.

Pravilnik se nalazi u prilogu.

Pravilnik o minimalnim uvjetima pružanja medicinske skrbi na brodovima