18.05.23 u 12:24

Obrazac za ispitivanje interesa članova HOK-a za poslovnom suradnjom sa poduzetnicima iz Grčke

Hrvatska obrtnička komora uspostavila je inicijalne poslovne kontakte sa „Atenskom komorom malih i srednjih industrija“ (Athens Chamber of Small & Medium Industries), institucijom koja okuplja obrtnike, male i srednje poduzetnike Grčke.

Na prvom on-line sastanku sa predstavnicima Komore iz Atene dogovoreno je ispitivanje interesa hrvatskih i grčkih poduzetnika za uspostavom međusobnih poslovnih kontakata s ciljem moguće buduće poslovne suradnje i međusobnog poslovnog povezivanja.

U prilogu Vam stoga šaljemo obrazac za zainteresirane članove HOK-a koji bi htjeli pronaći poslovne suradnike u Grčkoj.

Nakon popunjavanja obrasca mole se obrtnici i poduzetnici isti dostaviti što prije u Hrvatsku obrtničku komoru putem e-maila: drazen.horvat(at)hok.hr ili hok(at)hok.hr

Stojimo na raspolaganju za dodatna pitanja.

Obrazac anketiranja interesa članova HOK-a