23.05.23 u 10:58

Otvoreni javni poziv za Program "Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo" za 2023. godinu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu.

Programom se obrtnicima dodjeljuju bespovratna sredstva za troškove obrazovanja nastale tijekom 2022. i 2023. godine i to s osnove:

 -          stjecanja obrazovanja za obavljanje vezanih obrta

-          stjecanja osposobljenosti za zanimanje pogrebnik

-          polaganja naučničkog ispita

-          stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika

-          ishođenja/obnove dozvole (licencije) za izvođenje naukovanja u slučaju promjene sjedišta ili mentora.

 Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja neposredno ili putem pošte, isključivo od 22.05. – 31.10.2023. na adresu:

 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ za 2023. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Cjelokupan tekst Poziva i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici: https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390