18.10.23 u 12:53

Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva na području Općine Medulin za 2023. godinu

Općina Medulin objavila je Javni poziv za dodjelu sredstava za razvoj malog gospodarstva na području Općine Medulin za 2023. godinu.

 Za razvoj malog gospodarstva provoditi će se sljedeće mjere:

  1. Jačanje konkurentnosti obrtnika i poduzetnika,
  2. Potpore obrtnicima i poduzetnicima kojima se financiraju troškovi izrade projektnih prijedloga prijavljenih za sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova,
  3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
  4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
  5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te usavršavanja u zanimanju,
  6. Startup impuls i
  7. Izrada glavnog elektrotehničkog projekta integriranih fotonaponskih elektrana.

 Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se do 1. prosinca 2023. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

 Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja, prema uvjetima iz Javnog poziva, a do iscrpljenja sredstava.

 Korisnici se mogu prijaviti na najviše dvije mjere, uz iznimku mjere Startup impuls, na koju se korisnici mogu dodatno prijaviti (kao treća prijava), ukoliko za to ispunjavaju uvjete.

 Korisnik nema pravo na potporu ako je za istu namjenu već primio potporu iz drugih izvora.

 Javni poziv, dokumentaciju te sve ostale uvjete i obrasce možete preuzeti na web stranici Općine Medulin:

https://medulin.hr/objavljen-javni-poziv-dodjelu-sredstava-razvoj-malog-gospodarstva-podrucju-opcine-medulin-2023-god/