18.10.23 u 13:22

Javni poziv poduzetnicima sa područja Općine Marčana za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Marčana u 2023. godini

Općina Marčana objavila je Javni poziv poduzetnicima sa područja Općine Marčana za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Marčana u 2023. godini.

Općina Marčana za 2023. g. daje potpore za sljedeće mjere i aktivnosti:

Potpore za sufinanciranje nabavke opreme i inventara te ulaganja u standarde kvalitete, u ukupnoj visini od 8.000,00 EUR;

  1. Potpore za sufinanciranje nastupa poduzetnika na sajmovima, izložbama te izradu promotivnih materijala u ukupnoj visini od  2.650,00 EUR;
  2. Subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite u ukupnoj visini od  2.650,00 EUR.

Isti poduzetnik može po istoj mjeri ostvariti potporu samo jedanput tijekom 2023. godine.

Prihvatljivi troškovi su oni za koje su računi izdani u 2023. godini, odnosno obveze koje su nastale ili će nastati u 2023. godini, uz izuzetak PDV-a koji nije prihvatljiv trošak.             

Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti i projekata iz drugih programa ili sustava financiranja iz javnih sredstava državnog proračuna, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i/ili proračuna Europske Unije.

Javni poziv otvoren je do 20. studenog 2023. godine.

Javni poziv i dokumentacija nalaze se u prilogu i na web stranici Općine Marčana: https://marcana.hr/javni-poziv-poduzetnicima-sa-podrucja-opcine-marcana-za-dodjelu-potpora-za-poticanje-razvoja-malog-i-srednjeg-poduzetnistva-na-podrucju-opcine-marcana-u-2023-godini/

Javni poziv

Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu potpore

Obrazac 2 - Izjava

Program