10.07.24 u 13:00

Napojnice - učenici i studenti

Vezano za napojnice koje primaju studenti i učenici, zaprimili smo pojašnjenje Porezne uprave, kao i upute iz korisničkog priručnika ePorezne koje se nalazi u privitku.

U sustavu ePorezne, poslodavcima koji isplaćuju napojnice studentima i učenicima omogućen je uvid u ostvarene neoporezive primitke, ali isključivo ako se označi da je podnijeta Izjava. Drugim riječima, poslodavac kao isplatitelj treba zaprimiti suglasnost studenta/učenika za korištenje njegovog OIB-a u sustavu ePorezne za provjeru neoporezivih primitaka, a primitak te suglasnosti isplatitelj potvrđuje označavanjem u aplikaciji, odnosno stavljanjem kvačice u polje „Izjava“. Nakon toga ima mogućnost izvršiti provjeru.

U korisničkom priručniku sustava ePorezna, funkcija Uvida u neoporezive primitke objašnjena je na stranicama 49-51, koje se nalazi u privitku.

Uvid u neoporezive primitke