06.06.16 u 12:57

Graditeljstvo – zapošljavanje voditelja građenja/radova

Kategorija: Proizvodna i Graditeljstvo, Uslužne djelatnosti

Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) koji je stupio na snagu 26.07.2015., propisana je obveza izvođača građevinskih radova da imaju zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova i/ili voditelja manje složenih poslova.

S obzirom na mnoge nejasnoće u vezi određivanja koji su to manje složeni poslovi te da li voditelj tih poslova mora imati položen stručni ispit, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na svojoj web stranici (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=40011 ) objavilo je  članak - uputu vezanu za manje složene radove i ovlaštenog voditelja radova /građenja.

Članak sa web stranice MGIPU