06.03.18 u 13:38

Seminar sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, 23.03.2018. Pula

HZ RIF Udruga Istre u suradnji s Udruženjem obrtnika Pula organizira seminar

NOVI  ZAKON O  SPRJEČAVANJU  PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA  (NN 108/2017)

u Puli, 23.03. 2018.god (petak) s početkom u 9,30 sati, u dvorani Udruženja obrtnika Pula, Sv. Felicite 5/A.

Za svoje članove koji uredno plaćaju komorski doprinos Udruženje sufinancira dio cijene, pa za polaznika iznosi 320,00 kn.

Više informacija možete naći u pozivu u prilogu. Popunjenu prijavnicu treba poslati u HZ RIF Udrugu Istre. 

Poziv

Prijavnica