07.06.18 u 13:42

Upute za primjenu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Kategorija: Prijevoznici

Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture danas je objavilo Uputu za primjenu novog Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i pripadajućih Pravilnika, vezano za autotaksi prijevoz, s pojašnjenjima.

Uputu je moguće pronaći na link poveznici

http://www.mppi.hr/default.aspx?id=36533 .