23.08.18 u 13:31

Ramponi - važno!

Kategorija: Ribarstvo/poljodjelstvo

U NN 75/18 objavljene su izmjene Pravilnika o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru povlastica.

Ovim izmjenama Pravilnika između ostalog, predviđa se:

- mogućnost prijenosa rampona s manjeg plovila na plovilo veće veličine u GT i/ili veće snage porivnog stroja u kW, do 1. rujna 2018. godine, i

- mogućnost prijenosa neaktivnog rampona do 1. rujna 2018. godine

Pod neaktivnim ribolovnim alatima smatraju se oni alati kojima je ribolov obavljan manje od 150 dana tijekom prethodnih pet kalendarskih godina u odnosu na godinu u kojoj je podnesen zahtjev za prijenos prava na upis ribolovnog alata, osim za mreže potegače koje se smatraju neaktivnim ako je ribolov obavljan manje od 150 dana u razdoblju od 1. siječnja 2008. godine do 31. prosinca 2012. godine.

Pravilnik je na snazi od danas, 23.08.2018.godine.

Pravilnik o povlastici - interno pročišćen do NN 75/18